Voiko kissaa kouluttaa?

Kissat ovat älykkäitä eläimiä. Sanotaan, että kissan älykkyys vastaa kolmivuotiaan lapsen älykkyyttä. Kissa siis ymmärtää ja oppii monenlaisia asioita, joten sitä voi siis myös kouluttaa. Täytyy kuitenkin hieman ymmärtää kissan sisäistä maailmaa, jotta sille on mahdollista opettaa uusia asioita.

Jos vertaa kissan ja koiran kouluttamista, on hyvä ottaa huomioon yksi perustavanlaatuinen ero: koirat tahtovat miellyttää omistajaansa, mutta kissat vain itseään. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kissan täytyy itse hyötyä jollain tavalla tempusta, jotta se suostuu tekemään sen. Ja jos palkkio ei ole riittävän hyvä, kissa luultavasti mieluummin poistuu paikalta. Täytyy siis tuntea kissa ja tietää, mikä sitä motivoi. Usein paras motivaattori on herkkupala, mutta energisen kissan kohdalla myös leikkituokio tai hellyydenkipeän kissan kohdalla rapsutushetki voi toimia.

Miksi kissaa kannattaa kouluttaa?

On paljonkin syitä miksi kissaa kannattaa kouluttaa. Osa kouluttamisen hyödyistä on samoja kuin mitä kissan leikittämisellä saadaan aikaan, mutta kouluttaminen tarjoaa myös muutaman lisäedun pelkkään leikittämiseen nähden. Listasimme tähän tärkeimpiä kouluttamisen hyötyjä:

  • mukavaa yhteistä puuhaa omistajalle ja kissalle
  • vahvistaa omistajan ja kissan suhdetta
  • antaa kissan elämään sisältöä
  • tarjoaa kissalle älyllisiä haasteita
  • auttaa kissaa purkamaan ylimääräistä energiaa
  • estää kissaa pitkästymästä ja ehkäisee tylsistymisestä johtuvia käytöshäiriöitä
  • helpottaa kissan käsittelyä erilaisten hoitotoimenpiteiden aikana
  • tarjoaa kissalle liikuntaa

Kouluta myönteisyyden kautta

Jotta kissan kouluttaminen onnistuu, sen on oltava hauska ja myönteinen hetki teille kummallekin. Kissan kouluttaminen perustuu palkkioihin, eli kissa saa palkkion siitä, että se onnistuu tekemään tempun oikein. Ihan mikä tahansa palkkio ei kuitenkaan riitä. Sinun täytyy opetella tuntemaan kissasi niin hyvin, että tiedät mikä on sen suurinta herkkua, ja käytä sitä palkkiona koulutuksessa. Silloin kissan mielenkiinto säilyy ja sen mielestä tempun tekeminen on kannattavaa. Jos palkkio ei ole kissan mielestä riittävän maukas, se poistuu paikalta vähin äänin. Paras hetki koulutukselle on yleensä silloin, kun kissa on nälkäinen, jolloin herkkupalat kiinnostavat sitä.

Muista, että kissaa ei saa koskaan rangaista. Tämä sääntö koskee niin koulutushetkeä kuin muutakin elämää. Rankaiseminen ei toimi, joten sen avulla et saa kissaa lopettamaan tietyn toiminnan tekemistä. Sen sijaan kissa ahdistuu ja saattaa tulla pelokkaaksi, jolloin oppiminen hidastuu.

Lue myös: Kissan kieltäminen ja rankaiseminen

Kissan kouluttaminen voi viedä aikaa. Koulutuksessa on edettävä pienen pienin askelin, ja jokaisesta askeleesta kissaa on palkittava runsaasti. Aluksi jo pelkästään se, että kissa kääntää päänsä oikeaan suuntaan, voi olla riittävä syy antaa palkinto. Kun kissa saa palkkioita riittävän usein, sen mielenkiinto säilyy. Jos se ei hetkeen saa palkkiota, se kyllästyy ja lähtee pois. Muista siis jakaa temppu riittävän pieniin osiin, jotta voit palkita kissaa usein. Anna kissan määrätä tahti ja pidä koulutushetket lyhyinä ja tiiviinä.

Helpoin keino kissan kouluttamiseen on naksuttimen käyttö. Menetelmä on tutumpi koirien koulutuksesta, mutta toimii hyvin myös kissoilla. Lyhyesti sanottuna menetelmä perustuu siihen, että kun kissa tekee oikean asian, kouluttaja painaa naksutinta. Äänen kuultuaan kissa tietää tehneensä oikein ja että palkkioksi tulee herkkua.

Kouluttaminen helpottaa kissan käsittelyä

Kouluttaminen mielletään helposti temppujen opetteluksi, mutta yhtä hyvin kouluttamista on se, kun opetellaan esimerkiksi pesemään kissan hampaita, pukemaan kissalle valjaat tai leikkaamaan kissan kynsiä. Myös niissä kannattaa edetä askel askeleelta ja käyttää motivaattorina herkkupaloja. Kouluttaminen siis helpottaa myös kissan käsittelyä erilaisissa hoitotilanteissa.