Stressaako kissakin?

Kissat ovat tietyllä tavalla kuin pienet lapset: ne nauttivat vakaasta ja muuttumattomasta arjesta. Sanotaanhan, että kun aikuinen kyllästyy, vauva nauttii elämästään. Tätä samaa voisi siis soveltaa kissoihin. Kissat nauttivat siitä, kun asiat tapahtuvat samalla tavalla ja samaan aikaan joka päivä. Sen sijaan muutokset voivat aiheuttaa kissassa voimakastakin stressiä ja ahdistusta.

Stressi saa kissan elimistössä aikaan taistele tai pakene -reaktion, jonka tarkoituksena on suojella kissaa ja varmistaa selviytyminen uhkaavista tilanteista. Tämä on siis täysin luonnollinen ja hyödyllinen reaktio lyhytaikaisissa tilanteissa. Tilanne kuitenkin muuttuu, jos stressi pitkittyy. Kissa ei pääse enää palautumaan ja seurauksena voi olla monenlaisia ongelmia käyttäytymisessä, terveydessä ja hyvinvoinnissa. Tämän takia stressiin on syytä paneutua melko nopeasti.

Miten kissan stressi oirehtii?

Kissat ilmaisevat stressiä hyvin yksilöllisesti, joten oikeastaan mikä tahansa muutos kissan käyttäytymisessä voi olla merkki kissan kokemasta stressistä. Muutokset voivat olla pieniä ja hienovaraisia tai niin silmiinpistäviä, että jokainen huomaa ne. Stressin merkit voivat vaihdella paljon myös sen mukaan, mikä stressin aiheuttaja on.

Esimerkiksi seuraavat oireet saattavat kieliä kissan stressistä:

 • piileskely
 • aggressiivisuus
 • muutos seurallisuudessa
 • rauhattomuus (kissa ei pysty rauhoittua nukkumaan)
 • muutoksen ruokahalussa (useimmiten niin, että ruokahalu vähenee)
 • tarpeiden tekeminen hiekkalaatikon ulkopuolelle
 • aktiivisuuden väheneminen eli omistajan silmissä kissasta tulee tavallista laiskempi
 • tavallista ahkerampi peseytyminen tai sotkuinen turkki
 • lisääntynyt merkkailu (kynsimällä tai virtsalla)
 • muutokset liikkumisessa (kissa välttelee avoimia paikkoja luikkien varovasti ja nopeasti paikasta toiseen)

Mikä kissaa stressaa?

Riippuu täysin kissan perimästä ja pentuaikaisista kokemuksista mikä saa kissassa aikaan stressireaktion. Jos kissa on jo pentuna tottunut elämään muutosten, äänten ja ihmisten keskellä, se kestää niitä paremmin myös aikuisena. Siksi onkin tärkeää antaa pennuille monipuolisesti kokemuksia jo sosiaalistamiskaudella. Silti rohkein ja luottavaisinkin kissa voi kärsiä stressistä, jos olosuhteet muuttuvat tarpeeksi. Luultavasti tällainen kissa palautuu stressistä kuitenkin nopeammin kuin arka ja helposti stressaantuva kissa.

Lue myös: Kissanpentujen hoito

Kuten alussa jo mainittiin, kissa nauttii pysyvyydestä. Tämän takia oikeastaan mikä tahansa muutos voi aiheuttaa kissalle stressiä. Tässä joitain yleisimpiä kissan stressin aiheuttajia:

 • muutto tai remontti
 • uusi perheenjäsen (ihminen tai eläin) tai perheenjäsenen poistuminen
 • uudet naapurit
 • muutos omistajan rutiineissa (esimerkiksi uusi työ, loma-aika tai vauvan syntymä)
 • pikkulapset ja vieraat ihmiset
 • toiset kissat ja muut lemmikit (varsinkin se, että lemmikkejä on liikaa tilaan nähden)
 • reviirin rajoittaminen tai ulkoilumahdollisuuden estyminen
 • ei mahdollisuutta lajityypilliseen käyttäytymiseen kuten kiipeilyyn
 • uudet huonekalut
 • voimakkaat äänet

Stressin aiheuttajat ovat todennäköisesti erilaisia riippuen siitä onko kyseessä sisä- vai ulkokissa. Ulkokissalla stressin aiheuttajia voi olla enemmän, mutta toisaalta se pääsee saalistamaan, liikkumaan ja kiipeilemään enemmän kuin sisäkissa, eli se pystyy toteuttamaan lajityypillistä käyttäytymistä paremmin. Ulkona kissalla on myös paremmat mahdollisuudet vetäytyä omaan rauhaan toisin kuin sisätiloissa, jossa tila on rajattu.

Sisätiloissa suurin stressinaiheuttaja voi olla se, että taloudessa on liian monta kissaa asunnon kokoon nähden, jolloin rauhallisia lepopaikkoja ei enää riitä kaikille. Samoin se, jos kissa ei pääse tarvittaessa pakoon lapsilta, voi aiheuttaa kissalle paljon stressiä.

Miten kissan stressiä voi lievittää?

Harvoin on mahdollista elää elämäänsä muuttamatta koskaan mitään. Tämän takia kissakin tulee luultavasti jossain elämänsä vaiheessa kohtaamaan stressiä. Ja toki tietty määrä stressiä ja muuttujia kuuluu myös kissan normaaliin elämään. Kissan liiallista stressiä on kuitenkin mahdollista ennaltaehkäistä ja lievittää.

Riippuu täysin stressin aiheuttajasta miten stressiä kannattaa lähteä hoitamaan. Ihan aluksi täytyy asettua kissan asemaan ja miettiä mikä stressin on mahdollisesti aiheuttanut. Usein se on helppo paikallistaa, toisinaan ei. Voi olla esimerkiksi vaikea tietää, että naapuriin on tullut uusi lemmikki, jonka hajua kissa pelkää.

Kun stressin aiheuttaja on tiedossa, se täytyy poistaa mikäli mahdollista. Aina sitä ei tietenkään voi poistaa, jolloin vaihtoehdoksi jää se, että yrittää sopeuttaa kissaa tilanteeseen. Joskus aika hoitaa tehtävänsä, ja kissa tottuu muutokseen. Toisinaan tarvitaan kuitenkin muitakin toimia. Vaikeissa tilanteissa voi olla syytä kääntyä ammattilaisen puoleen. Hän osaa neuvoa yksilölliset keinot tilanteen selvittämiseksi.

Mikäli mahdollista, muutoksen aiheuttamaa stressiä kannattaa yrittää ennaltaehkäistä. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kissalle tuodaan haisteltavaksi uusia hajuja ennen varsinaista muutosta. Tai käydään tutustumiskäynnillä. Paras ennaltaehkäisy tapahtuu jo pentuvaiheessa, jolloin kissa kannattaa altistaa mahdollisimman monipuolisille ärsykkeille.

Käydään seuraavaksi läpi muutamia yleisiä muutoksia kissan elämän aikana ja etsitään keinoja niistä selviämiseen.

Uusien huonekalujen ilmestyminen kotiin on usein suhteellisen pieni ja helposti hallittava muutos kissan elämässä, mutta aroille kissoille sekin voi aiheuttaa stressiä. On tärkeää yrittää tuoda uuteen tavaraan jotain kissalle tuttua, kuten sen omaa hajua. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi uuden huonekalun päälle laitetaan kissalle tuttu ja tutunhajuinen viltti. Myös ferominisuihkeita voi kokeilla. Uuteen huonekaluun kannattaa suihkauttaa feromoneja päivittäin siihen asti, että kissa alkaa oma-aloitteisesti lähestyä ja puskea sitä.

Muutto uuteen kotiin onkin jo paljon vaikeampi muutos kissan elämässä. Jos koko perhe muuttaa uuteen kotiin, kissa luultavasti tottuu muutokseen melko nopeasti, sillä silloin mukana ovat tutut ihmiset ja huonekalut. Uuteen paikkaan tottumista voi nopeuttaa käyttämällä ferononisuihketta, jolla uuteen tilaan tuodaan turvallisuudentunnetta ja mahdollisesti nopeutetaan naamaferomonimerkkailun alkamista. Näin on myös mahdollista vähentää muuta merkkailun tarvetta.

Sen sijan yksi suurimmista muutoksista kissan elämässä on se, kun kissa muuttaa yksin uuteen kotiin. Tässä tilanteessa kannattaa varata mukaan tuttu lepopaikka, raapimispuu tai vähintään viltti, jossa on jo valmiiksi kissan omaa hajua. Näin uudessakin paikassa on jo jotain kissalle tuttua.

Totuttelu uuteen ympäristöön ja uusiin ihmisiin kannattaa tehdä rauhallisesti yksi huone kerrallaan. Voi viedä aikaa ennen kuin kissa tottuu kaikkeen uuteen. Vasta kun kaikki muu on jo tuttua, kissa kannattaa tutustuttaa mahdollisiin muihin lemmikkeihin. Totutteluprosessin aikana eläimet ovat jo voineet tutustua toisiinsa hajujen tai äänten perusteella, jolloin tapaaminen voi olla helpompaa.

Mitä sitten, jos stressin aiheuttaja löytyykin omasta talosta? Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, jos taloudessa on liikaa kissoja. Tai kaksikin kissaa riittää, jos toinen on selvästi dominoiva, jolloin ujommalla kissalla voi olla jatkuvasti epävarma ja stressaantunut olo. Samoin lapset ja vieraat ihmiset voivat aiheuttaa kissalle stressiä.

Näissä tilanteissa täytyy ihan ensimmäiseksi tarkistaa, että kissalle löytyy riittävästi piiloutumispaikkoja, joihin se pääsee suojaan lepäämään. Lisäksi kannattaa varmistaa, että kissalle löytyy useita korkealla sijaitsevia makuupaikkoja. Korkealta se voi pitää ympäristöään silmällä ja pääsee tarvittaessa helposti karkuun ja piiloon. Myös hiekkalaatikkoja ja ruokakuppeja kannattaa olla useita, jos taloudessa on useampi kissa. Joskus voi olla hyväksi erottaa kissat toisistaan joksikin aikaa ja yrittää myöhemmin uudelleen tutustuttaa ne toisiinsa. Vaikeissa tilanteissa kannattaa pyytää ammattilaisen apua.

Kun perheeseen syntyy vauva, kissa kannattaa tutustuttaa uuteen perheenjäseneen hiljalleen. Aluksi kissaa voi mahdollisuuksien mukaan pitää eri huoneessa, jolloin kissa pääsee rauhassa tutustumaan uusiin hajuihin ja ääniin ennen varsinaista tutustumista. Kissan kanssa on hyvä leikkiä ja sitä täytyy hellitellä paljon, ettei se tunne itseään unohdetuksi.