Näkökulmia kissan hankintaan

Kissan hankinta on verrattain helppoa jos on selvä mielikuva siitä mitä haluaa. Jos sen sijaan itse ei ole täysin selvillä siitä mitä haluaa, vaihtoehtoja on paljon. Kissan valintaan kannattaakin perehtyä perin pohjin, sillä erilaiset kissat saattavat vaatia hyvin erilaista hoitoa ja ympäristöä.

Tässä artikkelissa esitellään neljä näkökulmaa siihen, miten kissan valintaa voi lähestyä ja mitä kannattaa ottaa huomioon. Lisäksi mietimme eri valintojen hyviä ja huonoja puolia.

Sisä- vai ulkokissa?

Voi olla, että oma asuinpaikkasi ja kissan ominaisuudet määrittelevät sen, kannattaako harkita sisä- vai ulkokissa. Tästä asiasta on myös vahvasti eri koulukuntia. Toiset ovat sitä mieltä, että kissojen pitäisi ehdottomasti päästä metsästämään ja elämään mahdollisimman lajityypillistä elämää, kun taas toiset ajattelevat, että kissoja ei missään tapauksessa pitäisi päästää vapaaksi luontoon. Emme nyt asetu kummallekaan puolelle, vaan jokainen saa tehdä päätöksensä itse. Sen sijaan tarkastelemme kummankin valinnan hyviä ja huonoja puolia.

Sisäkissa
 • Voi elää täysin tyytyväistä elämää, kunhan omistaja huolehtii kaikista se tarpeista, leikistä, huvituksista ja ajanvietteestä.
 • Sopii hyvin koulutettavaksi ja esimerkiksi agilityharrastukseen.
 • On suojassa petoeläimiltä, autoilta, myrkyiltä ja muilta vaaroilta, joten keskimäärin sisäkissat elävät pitemmän elämän kuin ulkokissat.
 • Ei pääse metsästämään, kiipeilemään, raapimaan ja merkkaaman reviiriään eikä tapaamaan muita alueen kissoja, eli ei pääse täysin toteuttamaan lajityypillistä käyttäytymistään.
 • Jos aktiviteetteja ei ole riittävästi, sisäkissa saattaa ikävystyä helposti, mistä seurauksena saattaa olla käytösoireita.
 • Ei häiritse alueen lintuja tai pikkueläimiä, eikä myöskään muita ihmisiä.
 • Valitse sisäkissaksi kissa, joka on kasvatettu pennusta lähtien sisäkissaksi. Näin se ei osaa kaivata ulkoelämää, vaan sopeutuu kiltimmin sisäeläjäksi.
Ulkokissa
 • Pääsee toteuttamaan kaikkia kissan elämän luonnollisia elementtejä: kiipeilemään, raapimaan, metsästämään, tapaamaan muita kissoja sekä merkkaamaan ja puolustamaan reviiriään.
 • Saattaa joutua vaaroihin ja tappeluihin, joista seurauksena voi olla eriasteisia ruhjeita.
 • Saattaa häiritä tai ärsyttää toiminnallaan naapureita tai muita lähialueen ihmisiä.
 • Ulkokissa ei tarvitse yhtä paljon virikkeitä ja aktiviteetteja kuin sisäkissa. Toisaalta ulkokissan kouluttaminen saattaa olla hankalampaa, koska sillä ei ole välttämättä kiinnostusta temppujen opetteluun.

Pentu vai aikuinen?

Kun puhutaan kissan hankkimisesta, moni ajattelee ilman muuta pentua. Kannattaa kuitenkin pohtia myös sitä mahdollisuutta, että valitsisikin aikuisen kissan, koska sillä on tiettyjä etuja pentuihin nähden.

Pentu
 • Pennut ovat aivan ihania ja niiden kasvamista ja kehittymistä on ihana seurata.
 • Pennut tarvitsevat paljon hoitoa, leikittämistä, opettamista ja valvomista. Pentu ei siis sovi kiireiselle ihmiselle.
 • Kunhan aikaa kouluttamiseen on, pennun voi opettaa talon tavoille ehkä helpommin kuin aikuisen kissan.
 • Pennun luonteesta voi olla vaikea sanoa minkälainen siitä tulee aikuisena.
Aikuinen kissa
 • Myös aikuisen kissan hoitaminen vaatii aikaa, mutta ei yhtä paljon kuin pennun. Sitä ei tarvitse yleensä olla koko aikaa vahtimassa tai leikittämässä, ja se on jo myös valmiiksi sisäsiisti. Pääset siis helpommalla.
 • Aikuisella kissalla voi kuitenkin olla käytösongelmia, joista voi olla vaikea päästä eroon.
 • Aikuisen kissan luonne on jo valmiiksi muotoutunut, joten sen suhteen et tule kokemaan yllätyksiä.
 • Aikuinen kissa on yleensä jo leikattu ja rokotettu, joten eläinlääkärikustannukset ovat pienemmät.
 • Voi viedä aikaa ennen kuin aikuinen kissa sitoutuu uuteen omistajaansa.

Yksi vai kaksi kissaa?

Kissat ovat hyvin itsellisiä eläimiä ja pärjäävät useimmiten oikein hyvin perheen ainoana lemmikkinä. Joskus voi kuitenkin olla parempi hankkia kerralla kaksi kissaa, jolloin niistä on seuraa toisilleen esimerkiksi silloin, jos omistaja on pitkiä päiviä töissä.

Yksi kissa
 • Jotkut kissat ovat luonteeltaan sellaisia, että ne eivät hyväksy muita kissoja reviirilleen. Tällöin toisen kissan läsnäolo aiheuttaisi vain jatkuvia riitoja.
 • Ulkokissa pääsee tapaamaan muita kissoja, joten se viihtyy yleensä hyvin talon ainoana kissana.
 • Sisäkissa saattaa ikävystyä yksin ollessaan, mistä voi seurata käytöshäiriöitä.
Kaksi kissaa
 • Kissat voivat pitää toisilleen seuraa, kun omistaja on pitkiä päiviä töissä.
 • Jos haluaa kaksi kissaa, on helpointa hankkia ne samasta pentueesta, jolloin ne ovat tottuneet toisiinsa pennuista lähtien ja viihtyvät yleensä hyvin yhdessä.
 • Eri pentueesta tulevat pennut tottuvat yleensä melko helposti toisiinsa, mutta kahden aikuisen kissan sopeutuminen yhteiselämään voi olla haastavaa.
 • Jos aikuisen kissan kaveriksi ottaa toisen kissan, esittely ja totuttelu täytyy tehdä rauhassa. Voi olla järkevä ottaa kaveriksi pentu, sillä se ei uhkaa yhtä paljon aikuisen kissan auktoriteettia. Voi myös olla helpompaa, jos uusi kissa on vastakkaista sukupuolta.
 • Kaksi kissaa vaatii enemmän tilaa kuin yksi. Myös hoitokulut ovat korkeammat.

Rotukissa, risteymä vai kotikissa?

Monilla kissasta haaveilevilla on valmiiksi ajatus siitä, haluaako nimenomaan tietyn rotuisen kissan, jonka kanssa voi ehkä myöhemmin lähteä kissanäyttelyihin, vai riittääkö lemmikiksi ihan tavallinen maatiaiskissa. Myös näiden välimuotoja eli risteymiä on saatavilla.

Rotukissat
 • Vaativat enemmän hoitoa, toki rodusta riippuen.
 • Eri rotujen välillä on paljon vaihtelua ulkonäössä, ruumiinrakenteessa, koossa, turkissa ja luonteessa. Jo pentuna pystyy tietämään, minkälaiset piirteet sille aikuisena todennäköisesti tulee.
 • Monilla roduilla on erilaisia terveysongelmia, joten hoitokustannukset voivat olla korkeammat kuin kotikissoilla.
 • Rotukissat maksavat paljon eikä niitä välttämättä ole aina saatavilla.
 • Mahdollisuus käydä kissan kanssa kissannäyttelyissä.
 • Soveltuu pääasiassa sisäkissaksi.
Risteymät
 • Risteymät syntyvät kahden rotukissan risteytyksestä joko vahingossa tai tahallaan.
 • Enemmän vaihtelua ulkonäössä ja luonteessa, sillä ne voivat muistuttaa jompaa kumpaa tai kumpaakin vanhempaansa. Ulkonäkö ja luonne ovat kuitenkin yleensä paremmin ennustettavissa kuin kotikissoilla.
 • Ei yhtä paljon terveysongelmia kuin rotukissoilla.
 • Halvempia kuin rotukissat, mutta saatavuudessa voi olla ongelmia.
 • Saattaa vaatia paljon hoitoa, roduista riippuen.
Kotikissat eli maatiaiskissat
 • Kotikissat vaativat yleensä vähemmän hoitoa ja ovat terveempiä kuin rotukissat.
 • Halpoja ja niitä on yleensä melko hyvin saatavilla.
 • Sopii hyvin myös ulkokissaksi tai hiirien metsästäjäksi.
 • Paljon vaihtelua turkin värissä ja kuvioinnissa.
 • Pennusta voi olla vaikea sanoa minkälainen luonne sille tulee aikuisena.

Yhteenveto

Tässä siis neljä näkökulmaa kun mietit kissan hankintaa: haluatko rotukissan vai tavallisen kotikissan, sisä- vai ulkokissan, pennun vai aikuisen ja kannattaako hankkia kenties yksi vai kaksi kissaa? Voit lähteä liikkeelle mistä tahansa näkökulmasta, sillä mikään näkökulma ei ole toistaan tärkeämpi. Jokainen näkökulma saattaa myös karsia jonkin verran muita mahdollisuuksia pois. Kun olet pohtinut asiaa monelta kannalta, voit turvallisin mielin lähteä etsimään itsellesi sopivaa kissaa.