Onko kissoilla tunteet?

Monet ihmiset pitävät kissoja mystisinä eläiminä, jotka elävät omaa elämäänsä paljastamatta ihmisille juuri mitään siitä, mitä niiden pään sisällä tapahtuu. Osittain tämä pitääkin paikkansa, sillä kissat ilmentävät tunteitaan hyvin eri tavoin kuin me ihmiset. Kun opimme lukemaan kissojen elekieltä, voimme kuitenkin huomata, että ne itse asiassa kertovat meille paljonkin itsestään.

Kissoja seuraamalla voi helposti huomata, että niillä kyllä on tunteita. Ei tarvitse olla insinööri todetakseen, että iloisesti kurnauttaen tervehtivä ja sylissä kehräävä kissa on iloinen ja tyytyväinen, kun taas karvat pystyssä sähisevä kissa on vihainen tai pelokas.

Kissojen tunteita ja tunne-elämää on kuitenkin tutkittu vasta melko vähän verrattuna esimerkiksi koiriin. Jotain siitä kuitenkin tiedetään, joten lähdetäänpä nyt tutkimusmatkalle kissan tunne-elämään.

Mitä tunteita kissoilla on?

Tutkimuksissa on havaittu, että kissoilla on laaja tunneskaala. Ne voivat tuntea muun muassa

 • pelkoa
 • iloa
 • surua
 • vihaa
 • yksinäisyyttä
 • kateutta

On kuitenkin epäselvää missä määrin ne kykenevät tuntemaan monimutkaisempia tunteita, kuten syyllisyyttä, kostonhimoa ja häpeää. Luultavaa on, että ainakin jotkin näistä tunteista ovat kissalle täysin vieraita. Toivottavasti tulevaisuudessa saamme lisää tutkimustietoa tästä aiheesta.

Kissa ilmaisee tunteitaan eri tavalla kuin ihminen

Ihmisten on joskus vaikea tunnistaa kissojen tunteita, koska ne ilmaisevat tunteitaan niin eri tavalla kuin me ihmiset. Lisäksi jokainen kissa ilmaisee tunteitaan yksilöllisesti, ja tunteiden tulkinta voi olla vaikeaa ilman kokonaiskuvaa kissasta ja sen käyttäytymisestä. Ei siis pidä tuijottaa pelkästään yhtä asiaa van katsoa kokonaisuutta. Jos haluat opetella lukemaan kissojen tunteita paremmin, kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin:

 • Häntä: Kissan häntä on yksi sen tärkeimmistä tunteiden ilmaisun välineistä. Se voi olla esimerkiksi pystyssä, rentona, ylöspäin koukussa, värisevänä tai jännittyneenä.
 • Äänet: Kissat voivat naukua, mouruta, murista, kehrätä, inistä ja parkua ilmaistakseen erilaisia tunteita.
 • Korvat: Luimussa ovelat korvat kertovat pelosta tai vihasta, kun taas pystyssä olevat korvat kertovat tarkkaavaisuudesta.
 • Eleet: Esimerkiksi silmien siristely, kehon kieli, nenän kurtistaminen voivat kertoa kissan tunnetilasta.
 • Käyttäytyminen: Kissan käyttäytyminen voi kertoa sen tunteista, kuten kehrääminen ilosta tai piiloutuminen pelosta. On hyvä pitää mielessä, että pienetkin muutokset kissan käyttäytymisessä voivat kertoa suuresta tunnekuormasta.

Lue lisää: Opi lukemaan kissojen kehonkieltä

Varo ylitulkitsemista

Vaikka tutkimukset osoittavat, että kissoilla on laaja tunneskaala, ei pidä lähteä ylitulkitsemaan niiden tekemisiä. Ei siis pidä liittää niiden luontaiseen toimintaan tunteita, sillä se johtaa helposti vääriin johtopäätöksiin.

Jos esimerkiksi kissa raapii huonekaluja, ei pidä ajatella, että kissa tällä tavalla kostaa sen, että et ole ehtinyt leikkiä sen kanssa riittävästi. Kissa ei tunne koston tunnetta, vaan se yksinkertaisesti toimii luontaisen vaistonsa varassa. Mieti siis pikemminkin oletko kenties vaihtanut huonekalujen järjestystä, jolloin kissa merkkaa ne omalla hajullaan tunteakseen olonsa turvallisemmaksi. Jos taas kissa merkkailee, kannattaa miettiä miksi se tuntee olonsa uhatuksi.

On myös hyvä pitää mielessä, että kissa ei ymmärrä kipua samoin kuin me. Se tuntee kivun, mutta ei osaa välttämättä yhdistää sitä oikeaan asiaan. Jos kissalla on esimerkiksi virtsatietulehdus, se voi yhdistää tulehduksen aiheuttaman kivun hiekkalaatikkoon. Tästä saattaa seurata se, että kissa ei enää halua käyttää tätä hiekkalaatikkoa, vaan alkaa tehdä tarpeitaan muualle.

Nämä esimerkit osoittavat, että kissan käyttäytymismuutosten takana voi olla paljon erilaisia syitä, eikä niihin välttämättä liity samanlaisia tunteita, joita ihmisillä voisi liittyä kyseiseen toimintaan. Varo siis ylitulkitsemista ja yritä pikemminkin etsiä syitä käyttäytymismuutoksiin jostain muualta kuin tunteista.

Tunnistavatko kissat ihmisten tunteita?

Kissat ovat vuosituhansien saatossa oppineet tunnistamaan myös ihmisten tunteita ja toimimaan niiden mukaan. Ne saattavat tulla lohduttamaan surullista omistajaansa tai vetäytyä piiloon silloin, kun omistaja on vihainen.

Kuitenkaan kaikkia ihmisten tunnetiloja ja eleitä kissat eivät tunnista. Esimerkiksi ironiaa, sarkasmia, hämmennystä ja pettymystä voi olla vaikeampi tulkita kissojen näkökulmasta. Tämä johtuu osittain siitä, että kissat eivät pysty lukea ihmisten kasvojen ilmeitä samalla tavalla kuin ihmiset, ja niiden kyky tulkita ihmisten eleitä ja äänenpainoja rajoittuu tiettyihin perusilmeisiin ja -eleisiin.

Ovatko kissat emotionaalisesti viisaita?

Emotionaaliseen viisauteen kuuluu tietoisuus omista tunteista, tunteiden järkevä käsittely ja toisten tunteiden tulkitseminen.

Kissat osaavat tunnistaa ainakin ihmisten perusilmeitä ja -tunteita. Kaikkia monimutkaisimpia tunteita ne eivät sen sijaan osaa tulkita. Ne osaavat myös tunnistaa melko hyvin toisten kissojen tunteita. Joskus näissäkin tosin tapahtuu väärinymmärryksiä.

Voidaan myös sanoa, että kissat osaavat käsitellä omia tunteitaan melko hyvin, sillä ne pystyvät toimimaan tunteen edellyttämällä tavalla. Ne esimerkiksi osaavat mennä pakoon pelottavaa asiaa tai hakea lohdutusta yksinäisyyteen.

Sen sijaan on edelleen epäselvää missä määrin ne tunnistavat omia tunteitaan. Jotkut tutkijat ovat kyllä sitä mieltä, että kissat tunnistavat tunteitaan ja osaavat pysyä päätöksessään. Tarvittaisiin kuitenkin lisää tutkimustietoa, jotta voitaisiin antaa mitään yksiselitteistä vastausta.

Kissat ovat siis emotionaalisesti viisaita omalla tavallaan. Ehkä ne eivät ole yhtä viisaita kuin vaikkapa koirat tai ihmiset keskimäärin, mutta niille on kehittynyt juuri ne taidot, joita ne tarvitsevat selviytyäkseen. Ehkä juuri tämä erilaisuus tekeekin niistä niin mielenkiintoisia eläimiä.